تلفن همراه ارسال مطلب درباره ما خبرخوان خانه
 
پلاک | شهید کاظمی
طلیعه پیروزی

طلیعه پیروزی

×
تنظیم سیاستهای کلی نظام، مهم‌ترین وظیفه رهبری

تنظیم سیاستهای کلی نظام، مهم‌ترین وظیفه رهبری

×