تلفن همراه ارسال مطلب درباره ما خبرخوان خانه
 
هوشياري در قبال صدور بي ديني اساتيد در دانشگاه
بیانات در دیدار با وزیر و مسؤولان وزارت فرهنگ و آم
تاریخ :‌ سه شنبه 23 مرداد 1369
آن استادي كه بناست بيايد علمي را بياموزاند و اعتقادات ديني دانشجو را بگيرد و از بين ببرد نبايد بيايد اين دزد و مضر است.مديران دانشگاه نبايد بگذارند اين اتفاق بيفتد. اگر استادي يا مسئولي بخواهد پايه هاي ايمان ديني را سست كند ، اين همان دانشگاه گذشته مي شود كه حقيقتا براي اين مملكت سودمند نبود.

البته از یک استاد، چنین انتظاری نمی‌رود. یک استاد، ممکن است مسیحی باشد. او اصلاً این را قبول ندارد. هیچ اشکالی ندارد که از او دعوت کنید، به این‌جا بیاید. استادی که نماز نمی‌خواند و بی‌دین است، مانعی ندارد که از او دعوت کنید، به این‌جا بیاید؛ منتها مواظب باشید که این استاد از وجود خودش، نخواهد بی‌دینی صادر کند. به حریم این شی‌ء مقدس، مساس و اصطکاکی نداشته باشد، اشکالی ندارد که بیاید. اگر اصطکاک داشت، نیاید. این، حرف همیشه‌ی من است. همیشه اعتقادم این بوده و هست. آن استادی که بناست بیاید علمی را بیاموزاند و اعتقادی را که روح آن علم است، بگیرد و از بین ببرد، نباید بیاید. این، دزد و مضر است.

یک وقت کسی می‌گوید، تندیهایی می‌کنند و بی‌رویه عمل می‌نمایند، که طبیعی است هرجا تندیِ بی‌رویه‌یی باشد، غلط است؛ این‌که محل بحث نیست. بحث، سرشماست که چگونه می‌خواهید تصمیم بگیرید: عاقلانه، خونسردانه، با تسلط بر جوانب امر؟ آن استاد یا آن مسؤولی که در رابطه‌ی خودش با دانشجو، می‌خواهد پایه‌های ایمان دینی آنها را - که همان ایمان انقلابی است - سست بکند، چه مسؤول و چه دلسوزی است؟ چه ارزشی برای پیشرفت علم کشور دارد؟ او چه کمکی به استقلال این ملت می‌تواند بکند؟ این، همان دانشگاه گذشته می‌شود که حقیقتاً برای این مملکت سودمند نبود؛ شما نباید بگذارید.

گروه مطلب
مطالب مرتبط
مشکل غیر قابل حل نداریم

مشکل غیر قابل حل نداریم

×
حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در حسينه امام خميني

حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در حسينه امام خميني

×