تلفن همراه ارسال مطلب درباره ما خبرخوان خانه
 
دانشجوي دوره ي تكميلي
بیانات در دیدار اساتید دانشگاه‌های استان خراسان‌ د
تاریخ :‌ سه شنبه 25 اردیبهشت 1386
اگر دانشجويان دوره هاي تكميلي به وسيله ي اساتيدشان خوب راهنمايي بشوند مي توانند حقيقتا در نوآوري علمي همان اساتيد خودشان را در مواردي پشت سر بگذارند.

نکته‌ی دیگر این است که درباره‌ی بحث تولید علم و مسأله‌ی جنبش نرم‌افزاری - که ما مطرح کردیم - مراکز تحقیقی جواب دادند، دانشگاه‌ها هم در سطوح محققین و اساتید جواب دادند و از این جهت بنده حقیقتاً خشنودم؛ منتها در سطح دانشجویان و جوانان این معنا جدی گرفته نشده و تحقق پیدا نکرده؛ در حالی که از استعداد جوان و نیروی جوان، خیلی باید استفاده کرد. این کار، کار اساتید است. بخصوص دانشجویان دوره‌های تکمیلی، اگر بوسیله‌ی استاد راهنمایی بشوند، می‌توانند حقیقتاً در نوآوری علمی، همان اساتید خودشان را در مواردی پشت سر بگذارند. گاهی استاد، شاگردی را راهنمایی می‌کند و دست‌گیریِ علمی می‌کند و آن شاگرد با دست‌گیریِ استاد، از خود استاد جلوتر می‌رود؛ از این قبیل موارد زیاد اتفاق افتاده است. این را بایستی تحقق بخشید.

گروه مطلب
مطالب مرتبط
مشکل غیر قابل حل نداریم

مشکل غیر قابل حل نداریم

×
حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در حسينه امام خميني

حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در حسينه امام خميني

×